ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθεση Hope for Cyprus

Έργα που εκφράζουν τους φόβους, τις ανησυχίες και τον πόνο των ανθρώπων της Κύπρου, αλλά συνάμα την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, για μια Κύπρο ενωμένη και ελεύθερη. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρέσβυς κ. Αλέξανδρος Ν. Ζήνων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
έως 27.03.2015
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus

Έκθεση Hope for Cyprus