ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Η μικρή αυτή αναδρομή στην εικαστική του δουλειά είναι ένα ελάχιστος φόρος τιμής σε έναν καλλιτέχνη που έζησε με ήθος και δημιούργησε με πάθος και χωρίς φόβο. Έφυγε, σαν σήμερα στις 5 Μαϊου του 2000.

ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
έως 3.06.2015
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.

Έκθεση …και ναι είπα ναι θέλω Ναι.