ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Το Εμπορικό Κέντρο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου διοργανώνουν παρουσίαση των Δημόσιων και Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου.

Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές σπουδές και Εξ’ αποστάσεως προγράμματα στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου. Οι εκπρόσωποι θα σας ενημερώσουν για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, τα δίδακτρα, τη διαμονή, τη συμπλήρωση της αίτησης, τις υποτροφίες και ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει! Η είσοδος είναι δωρεάν.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 / 10:00-13:00 & 15:00-19:00
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα