ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Έκθεση: Μεταξύ Ορατού κι’ Αόρατου

Προϊόντα μιας εξαιρετικά χρονοβόρας και ακριβούς χειρονακτικής εργασίας, τα έργα του Μιχάλη Καραΐσκου δεν αναλώνονται στον εντυπωσιασμό ενός αποτελέσματος που - ακριβώς λόγω της γεωμετρικής αυστηρότητας- προσομοιάζει με ψηφιακή επεξεργασία.
Πολύ περισσότερο, η πρόσληψη τους, καταφέρνει και αναδεικνύει την φιλοδοξία προς μια «ποιητική» (με και δίχως εισαγωγικά) του φωτός.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΙΟΥ 2021 / Εγκαίνια 12:00 - 21:00
έως 17.07.2021
ΔΛ GALLERY
Μεσολογγίου 55Α, Πειραιάς

Έκθεση: Μεταξύ Ορατού κι’ Αόρατου

Έκθεση: Μεταξύ Ορατού κι’ Αόρατου

Έκθεση: Μεταξύ Ορατού κι’ Αόρατου

Έκθεση: Μεταξύ Ορατού κι’ Αόρατου

Έκθεση: Μεταξύ Ορατού κι’ Αόρατου

Έκθεση: Μεταξύ Ορατού κι’ Αόρατου

Έκθεση: Μεταξύ Ορατού κι’ Αόρατου

Έκθεση: Μεταξύ Ορατού κι’ Αόρατου

Έκθεση: Μεταξύ Ορατού κι’ Αόρατου

Έκθεση: Μεταξύ Ορατού κι’ Αόρατου