ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Το έργο Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη δομείται ως ένα εικαστικό δοκίμιο υπό εξέλιξη, μια χωρική και αφηγηματική κατασκευή που διαπραγματεύεται τις μεταμορφωτικές αλληλεξαρτήσεις και τις αμοιβαίες διαστρωματώσεις του υλικού, τεχνολογικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 / 8.00 μ.μ.
έως 4.04.2018
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη
Πέτρος Μώρης, Memory of Clouds, 2016, γύψος, εξηλασμένη πολυστερίνη Petros Moris, Memory of Clouds, 2016, plaster, extruded polystyrene

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη
Πέτρος Μώρης, Face as Interface, 2016, HD βίντεο προβολή Petros Moris, Face as Interface, 2016, HD video projection

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη
Πέτρος Μώρης, Abstracts and Concretes, 2016, HD βίντεο προβολή Petros Moris, Abstracts and Concretes, 2016, HD video projection

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη
Πέτρος Μώρης, Earthquake House, 2016, HD βίντεο προβολή Petros Moris, Earthquake House, 2016, HD video projection

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη
Πέτρος Μώρης, Mosaics and Cities, 2016, HD βίντεο προβολή Petros Moris, Mosaics and Cities, 2016, HD video projection

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη
Πέτρος Μώρης,Translating the Sun, 2016, γύψος, εξηλασμένη πολυστερίνη Petros Moris, Translating the Sun, 2016, plaster, extruded polystyrene

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη
Πέτρος Μώρης, Earthquake House, 2016, HD βίντεο προβολή Petros Moris, Earthquake House, 2016, HD video projection

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη

Έκθεση Transformation of Commons του Πέτρου Μώρη