ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθεση PLEXUS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ PLEXUS
Η έκθεση PLEXUS επιχειρεί να φέρει σε διάλογο το έργο τριών καλλιτεχνών από διαφορετικές γενιές με κοινούς καλλιτεχνικούς προβληματισμούς: της Μπίας Ντάβου, της Έφης Σπύρου και του Πέτρου Μώρη.

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
έως 15.01.2016

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS

Έκθεση PLEXUS