ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθεση Six Impossible Things Before Brealfast

6 δημιουργοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε ένα χώρο που ανοίγεται στο κοινό διατηρώντας ακόμη όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ορίζουν έναν ιδιωτικό οικιακό χώρο. Ο τίτλος της έκθεσης Six impossible things before breakfast παραπέμπει στην εν-τω-μεταξύ στιγμών χρονικότητα, όταν η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αναταράζεται από την επισφαλή συνθήκη αιώρησης μεταξύ ύπνου και ξύπνιου - πριν τη ρήξη που επέρχεται με την καθιερωμένη ρουτίνα του πρωινού.

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
έως 13.01.2018
WE ARE BUD
Μυλλέρου 43, Μεταξουργείο, Αθήνα

Έκθεση Six Impossible Things Before Brealfast

Έκθεση Six Impossible Things Before Brealfast

Έκθεση Six Impossible Things Before Brealfast

Έκθεση Six Impossible Things Before Brealfast