ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Έκθεση Το Σώμα είναι η Νίκη και η Ήττα των Ονείρων

Η επιμελήτρια, Δρ. Αθηνά Χατζή, πραγματεύεται το ανθρώπινο σώμα ως πεδίο δόξας και πεδίο μάχης, ως νίκη και ήττα, ως άξονα γύρω από τον οποίο δομείται η έκθεση. Με το αυ-τό σκεπτικό επελέγησαν οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες και τα έργα τους, ορισμένα υλοποιη-μένα ήδη, άλλα σε ειδική ανάθεση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
έως 10.09.2017
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΗΘΥΜΝΑΣ
ΜΟΛΥΒΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έκθεση Το Σώμα είναι η Νίκη και η Ήττα των Ονείρων

Έκθεση Το Σώμα είναι η Νίκη και η Ήττα των Ονείρων

Έκθεση Το Σώμα είναι η Νίκη και η Ήττα των Ονείρων

Έκθεση Το Σώμα είναι η Νίκη και η Ήττα των Ονείρων