ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Η έκθεση «NATURMATIC» παρουσιάζει την ομώνυμη ενότητα έργων του Βαλέριου Καλούτση (1927-2014). Ο τίτλος προκύπτει από τη σύνθεση των λέξεων nature και automatic. Όπως υποδηλώνει αυτός ο επινοημένος όρος, η ενότητα εστιάζεται στην αυτοματοποίηση της φύσης. Στόχος του Καλούτση ήταν να υπογραμμίσει την υποκατάσταση-αντικατάσταση της φύσης από την τεχνολογία.

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 / ΕΓΚΑΙΝΙΑ 8.00 -10.30 μ.μ.
έως 25.10.2019
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC
Naturmatic – Δάσος I, II, III, 1975-76, τρίπτυχο, φωτογραφία σε νοβοπάν, ξερά φύλλα, ταριχευμένο πουλί, 118 x 74 εκ. έκαστο. - Naturmatic – Forest I, II, III, 1975-76, triptych, photo on wood, dried leaves, stuffed bird, 118 x 74 cm each

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC
Θάλασσα, από τη σειρά NATURMATIC, 1976, φωτογραφία, ακρυλικό, κασετόφωνο, 81 x 222 εκ. - Naturmatic-La Mer, 1976, Photo, acrylic, cassette player, 81 x 222 cm

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC
Διαμελισμός ενός βουνού, 1976, μολύβι και σινική μελάνη σε χαρτί, 50 x 65 εκ. - Disintegration of a Mountain, 1976, pencil and India ink on paper, 50 x 65 cm

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC
Χωρίς τίτλο, 1977, μελάνη και μολύβι σε χαρτί, 50 x 70 εκ. - Untitled, 1977, ink and pencil on paper, 50 x 70 cm

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC
Deterioration. Μεταλλαγές – Εποχή Μηδέν, 1982, φωτογραφία, μολύβι, 65 x 50 εκ. - Deterioration. Transformations – Year Zero, 1982, photo, pencil, 65 x 50 cm

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC
Μαύρος ήλιος Ι, 1998, μεικτή τεχνική, 62 x 77 εκ. - Black Sun I, 1998, mixed media, 62 x 77 cm

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC
Σκίτσο του 1973 για τη σειρά NATURMATIC - Drawing of 1973 for the NATURMATIC series

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC

Έκθεση Βαλέριος Καλούτσης – NATURMATIC