ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Η Έλενα Παπαδοπούλου ξεκίνησε να αγιογραφεί πάνω σε ξύλινες επιφάνειες. Προσαρμόζει τα έργα της στο ξύλο λαμβάνοντας υπόψη στο σχήμα και την υφή.

ΤΡΙΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
έως 20.10.2015
ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία

Έλενα Παπαδοπούλου Αγιογραφία