ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ

Ελευθερία μέσα από τους θαλασσινούς αγώνες

Η Ελληνική Επανάσταση, ως γενέθλια πράξη του ελληνικού κράτους, επιβεβαιώνει την μακραίωνη επιβίωση του ελληνισμού και ταυτόχρονα συνδέεται με την Ευρώπη και τα νεωτερικά διδάγματα του Διαφωτισμού. Οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι, από την περίοδο της Αναγέννησης, τοποθετούν στο κέντρο των μελετών τους την Ελλάδα, αντιμετωπίζοντάς την ως «ψυχή της Ευρώπης», εντοπίζοντας ακόμη και κοινές συνιστώσες στην πολιτισμική τους ταυτότητα.

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 /
έως 31.12.2021

https://www.moore-greece.gr/el-gr/200-years-of-freedom/solidarity