ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ελλάδα-Κύπρος 2015-2025: Η δημιουργία ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς – Νέες προκλήσεις, νέες προοπτικές

Η προστασία, η διάσωση, η τεκμηρίωση, η ανάδειξη και η αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται σε ένα σύνολο διεθνών συστάσεων και συμφωνιών, αποτελεί προτεραιότητα και υποχρέωση, κοινό καθήκον και σκοπό όλων των αρμοδίων φορέων στην Ελλάδα και την Κύπρο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 / 9.30 π.μ.-6.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ελλάδα-Κύπρος 2015-2025: Η δημιουργία ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς – Νέες προκλήσεις, νέες προοπτικές

Ελλάδα-Κύπρος 2015-2025: Η δημιουργία ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς – Νέες προκλήσεις, νέες προοπτικές

Ελλάδα-Κύπρος 2015-2025: Η δημιουργία ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς – Νέες προκλήσεις, νέες προοπτικές

Ελλάδα-Κύπρος 2015-2025: Η δημιουργία ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς – Νέες προκλήσεις, νέες προοπτικές