ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΧΟΡΟΣ

Εμμέλεια où la dance mystique

Μια χορευτική παράσταση (αρχαιοπρεπής) βασισμένη στην ποίηση του Κλείτου Ιωαννίδη και στη μελέτη του δίτομου έργου της Germaine Prudhommeau "La danse grecque antique" (Ο αρχαίος ελληνικός χορός) σε μουσική Sergei Rachmanimoff.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Εμμέλεια où la dance mystique

Εμμέλεια où la dance mystique

Εμμέλεια où la dance mystique

Εμμέλεια où la dance mystique

Εμμέλεια où la dance mystique

Εμμέλεια où la dance mystique

Εμμέλεια où la dance mystique

Εμμέλεια où la dance mystique

Εμμέλεια où la dance mystique

Εμμέλεια où la dance mystique

Εμμέλεια où la dance mystique

Εμμέλεια où la dance mystique

Εμμέλεια où la dance mystique

Εμμέλεια où la dance mystique

Εμμέλεια où la dance mystique

Εμμέλεια où la dance mystique

Εμμέλεια où la dance mystique

Εμμέλεια où la dance mystique