ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Αιμοδοσία

Η Κυπριακή Πρεσβεία Αθήνας μαζί το Υπουργείο Υγείας της Δημοκρατίας, με την Μονάδα Δημόσιας Υγείας & Ασφάλειας του ΜΚΟ REACTION και με την Τράπεζα Κύπρου συμμετέχει στην προσπάθεια δημιουργίας Εθνικής Τράπεζας Αίματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ».

ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 11:30 π.μ.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Λεωφ. Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 115 22