ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΛΕΥΚΩΜΑ

Εν πτήσει στην Κύπρο

Ο Χρυσόστομος Φουντής ήταν ο μοναδικός μοτοαεροπτεριστής αεροφωτογράφος στην Ελλάδα και την Κύπρο. Τον Αύγουστο του 2013, δυστυχώς έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος, αφήνοντας όμως μία τεράστια πολιτιστική και τουριστική κληρονομιά για την Ελλάδα και την Κύπρο.

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Εν πτήσει στην Κύπρο

Εν πτήσει στην Κύπρο

Εν πτήσει στην Κύπρο

Εν πτήσει στην Κύπρο

Εν πτήσει στην Κύπρο

Εν πτήσει στην Κύπρο

Εν πτήσει στην Κύπρο

Εν πτήσει στην Κύπρο

Εν πτήσει στην Κύπρο

Εν πτήσει στην Κύπρο

Εν πτήσει στην Κύπρο

Εν πτήσει στην Κύπρο

Εν πτήσει στην Κύπρο

Εν πτήσει στην Κύπρο

Εν πτήσει στην Κύπρο

Εν πτήσει στην Κύπρο