ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Σειρά διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας και σύμπραξης τριών φορέων με στόχο την ανάδειξη θεμάτων εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην Κύπρο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 / 6.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος

Ένας αρχαίος κωμικός ποιητής από την Πάφο: ο Σώπατρος