ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΕΣ ΔΕΗΣΕΙΣ

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

1.ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΕΣ ΔΕΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝ Μνημείο Πεσόντων στην Κύπρο Άλσος Στρατού (Λεωφ. Κατεχάκη)

2.ΣΤΗΛΗ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ (Μιχαλακοπούλου και Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου)

3.ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 Ανδριάντας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Πλατεία Ευαγγελικής Σχολής (συμβολή Ζαχάρωφ και Λεωφ. Βασ. Σοφίας, πρώην «Άλσος της Μίας Νυκτός»).

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 / 9.00 π.μ. - 9.30 π.μ.
έως 5.08.2019
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων

Επιμνημόσυνες Δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων