ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ

Επιστημονική Ημερίδα – ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

Η Εταιρεία Μελέτης Πολιτισμικής Ετερότητας και το Σπίτι της Κύπρου διοργανώνουν 21:00 στο Σπίτι της Κύπρου, την επιστημονική ημερίδα με τίτλο: EΠITΡΕΠΕΤΑΙ. Οργάνωση – Επιμέλεια Ημερίδας: Φώτης Καγγελάρης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 / 5:00 - 9:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα