ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Το έργο που παρουσιάζεται, αποτελεί ένα πολυσυνεργατικό πόνημα, από επιστήμονες, ειδικούς (Αρχαιολόγους, Ιατρούς, Φιλολόγους, κτλ.). Το έργο εκδόθηκε και κυκλοφορεί σε πολυτελή μορφή με τετραχρωμία εικόνων, εντός πολυτελούς ειδικής θήκης, και απευθύνεται στον επαρκή αναγνώστη και όχι σε ειδικούς της Ιστορίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 / 6:30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων

Εσπερίδα με θέμα: Η Χειρουργική των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων