ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ

“Εξουσιάζουσες” σατιρική κωμωδία

Σε ένα χωριό της Κύπρου οι γυναίκες παίρνουν την εξουσία, επειδή έχουν καταφέρει να πάρουν στα χέρια τους το σχετικό πληρεξούσιο. Οι άνδρες τώρα ασχολούνται µε το νοικοκυριό και είναι δούλοι των γυναικών !!!

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ