ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Φάλτσο η πορεία

Στη διάρκεια μιας ξαφνικής καταιγίδας, μια επιτυχημένη επιστήμονας σε διακοπές στη Σαντορίνη, παρασύρεται στ' ανοικτά. που θα οδηγήσει αυτή η περιπέτεια; Τι συνδέει τη φιλόδοξη Ελληνίδα μ' έναν Κύπριο καλλιτέχνη...

ΤΡΙΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Φάλτσο η πορεία

Φάλτσο η πορεία

Φάλτσο η πορεία

Φάλτσο η πορεία

Φάλτσο η πορεία

Φάλτσο η πορεία

Φάλτσο η πορεία

Φάλτσο η πορεία

Φάλτσο η πορεία

Φάλτσο η πορεία

Φάλτσο η πορεία

Φάλτσο η πορεία

Φάλτσο η πορεία

Φάλτσο η πορεία

Φάλτσο η πορεία

Φάλτσο η πορεία