ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ

“Φιλιώ Χαϊδεμένου”

Ο δυναμικός χαρακτήρας, η τόλμη και η αποφασιστικότητα που διέκριναν τη Φιλιώ Χαϊδεμένου, συνέδραμαν ως εφόδια στον αγώνα της για να μην εξαλειφθεί ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στη Μικρά Ασία. Η σημαντική πορεία της γυναίκας με το όνομα Φιλιώ, έγινε η αφορμή να γεννηθεί μια ιδέα για την εξιστόρηση της ζωής της, βασισμένη στις προσωπικές της μαρτυρίες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 / 7.00 μ.μ.
έως 8.01.2017
ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΑΚΗ

“Φιλιώ Χαϊδεμένου”

“Φιλιώ Χαϊδεμένου”

“Φιλιώ Χαϊδεμένου”

“Φιλιώ Χαϊδεμένου”

“Φιλιώ Χαϊδεμένου”

“Φιλιώ Χαϊδεμένου”