ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Φίλιππος Μεμπρέ

Ο Τόμος παρουσιάζει τη αφήγηση του Φίλιππου Μεμπρέ για την πολιορκία και την άλωση της Λευκωσίας από τους Τούρκους στις 9 Σεπτεμβρίου 1570. Η μαρτυρία του Μεμπρέ συμπληρώνει εκείνες του Αλέξανδρου Ποδοκάθαρου και Αυγουστίνου Αμμοχωστιανού για την άλωση της Αμμοχώστου τον Αύγουστο του 1571.

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Φίλιππος Μεμπρέ

Φίλιππος Μεμπρέ

Φίλιππος Μεμπρέ

Φίλιππος Μεμπρέ

Φίλιππος Μεμπρέ

Φίλιππος Μεμπρέ

Φίλιππος Μεμπρέ

Φίλιππος Μεμπρέ

Φίλιππος Μεμπρέ

Φίλιππος Μεμπρέ

Φίλιππος Μεμπρέ

Φίλιππος Μεμπρέ

Φίλιππος Μεμπρέ

Φίλιππος Μεμπρέ

Φίλιππος Μεμπρέ

Φίλιππος Μεμπρέ