ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΟΙΗΣΗ

Γράμματα εμπράγματα

Όλα τα πράγματα έχουν δικαίωμα να πάρουν μια θέση στο ποίημα, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα πράγματα στα συρτάρια μου δεν έχουν μια ορισμένη θέση. (Από το ποίημα Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Γράμματα εμπράγματα

Γράμματα εμπράγματα

Γράμματα εμπράγματα

Γράμματα εμπράγματα

Γράμματα εμπράγματα

Γράμματα εμπράγματα

Γράμματα εμπράγματα

Γράμματα εμπράγματα

Γράμματα εμπράγματα

Γράμματα εμπράγματα

Γράμματα εμπράγματα

Γράμματα εμπράγματα