ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ

Γράμματα στη Μητέρα Βαδίζοντας στα χνάρια του Κώστα Μόντη

Το Σπίτι της Κύπρου τιμώντας τον μεγάλο Κύπριο ποιητή του μείζονος Ελληνισμού διοργανώνει ημερίδα με τίτλο Γράμματα στη Μητέρα Βαδίζοντας στα χνάρια του Κώστα Μόντη.

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 / 6.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Γράμματα στη Μητέρα Βαδίζοντας στα χνάρια του Κώστα Μόντη

Γράμματα στη Μητέρα Βαδίζοντας στα χνάρια του Κώστα Μόντη

Γράμματα στη Μητέρα Βαδίζοντας στα χνάρια του Κώστα Μόντη

Γράμματα στη Μητέρα Βαδίζοντας στα χνάρια του Κώστα Μόντη

Γράμματα στη Μητέρα Βαδίζοντας στα χνάρια του Κώστα Μόντη

Γράμματα στη Μητέρα Βαδίζοντας στα χνάρια του Κώστα Μόντη

Γράμματα στη Μητέρα Βαδίζοντας στα χνάρια του Κώστα Μόντη

Γράμματα στη Μητέρα Βαδίζοντας στα χνάρια του Κώστα Μόντη

Γράμματα στη Μητέρα Βαδίζοντας στα χνάρια του Κώστα Μόντη

Γράμματα στη Μητέρα Βαδίζοντας στα χνάρια του Κώστα Μόντη

Γράμματα στη Μητέρα Βαδίζοντας στα χνάρια του Κώστα Μόντη

Γράμματα στη Μητέρα Βαδίζοντας στα χνάρια του Κώστα Μόντη

Γράμματα στη Μητέρα Βαδίζοντας στα χνάρια του Κώστα Μόντη

Γράμματα στη Μητέρα Βαδίζοντας στα χνάρια του Κώστα Μόντη