ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Η αγροτική οικονομία στα χρόνια των Οθωμανών

Στη διάλεξη θα εξετάσουμε τις βαθύτερες δομές της αγροτικής οικονομίας στην ανατολική Μεσόγειο και τον τρόπο με τον οποίο τις διαχειρίστηκε το οθωμανικό θεσμικό πλαίσιο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η αγροτική οικονομία στα χρόνια των Οθωμανών

Η αγροτική οικονομία στα χρόνια των Οθωμανών

Η αγροτική οικονομία στα χρόνια των Οθωμανών

Η αγροτική οικονομία στα χρόνια των Οθωμανών

Η αγροτική οικονομία στα χρόνια των Οθωμανών

Η αγροτική οικονομία στα χρόνια των Οθωμανών

Η αγροτική οικονομία στα χρόνια των Οθωμανών

Η αγροτική οικονομία στα χρόνια των Οθωμανών