ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Η Αϊσέ πάει διακοπές

"Είκοσι Ιουλίου, το θυμάσαι πολύ καλά, είχε γίνει η μεγάλη καταστροφή. Ξύπνησες το πρωί και ήταν η λεκάνη στη ρίζα της συκιάς σου γεμάτη με σύκα ανοιγμένα. Με το νυχτικό βγήκες έξω τα χαράματα, πήρες το φαράσι και τη σκούπα να τα μαζεύεις".

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η Αϊσέ πάει διακοπές

Η Αϊσέ πάει διακοπές

Η Αϊσέ πάει διακοπές

Η Αϊσέ πάει διακοπές

Η Αϊσέ πάει διακοπές

Η Αϊσέ πάει διακοπές

Η Αϊσέ πάει διακοπές

Η Αϊσέ πάει διακοπές

Η Αϊσέ πάει διακοπές

Η Αϊσέ πάει διακοπές

Η Αϊσέ πάει διακοπές

Η Αϊσέ πάει διακοπές

Η Αϊσέ πάει διακοπές

Η Αϊσέ πάει διακοπές

Η Αϊσέ πάει διακοπές

Η Αϊσέ πάει διακοπές

Η Αϊσέ πάει διακοπές

Η Αϊσέ πάει διακοπές