ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Η ακμή της ναυτιλίας των Ελλήνων πριν την Ελληνική Επανάσταση

Τα τελευταία 45 χρόνια οι Έλληνες κατέχουν τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, μεγαλύτερο από εκείνον των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Κίνας ή της Ιαπωνίας. Οι αρχές της ανάπτυξης της σύγχρονης ελληνόκτητης ναυτιλίας εντοπίζονται στον 18ο αιώνα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 / 7.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ακμή της ναυτιλίας των Ελλήνων πριν την Ελληνική Επανάσταση

Η ακμή της ναυτιλίας των Ελλήνων πριν την Ελληνική Επανάσταση

Η ακμή της ναυτιλίας των Ελλήνων πριν την Ελληνική Επανάσταση

Η ακμή της ναυτιλίας των Ελλήνων πριν την Ελληνική Επανάσταση

Η ακμή της ναυτιλίας των Ελλήνων πριν την Ελληνική Επανάσταση

Η ακμή της ναυτιλίας των Ελλήνων πριν την Ελληνική Επανάσταση

Η ακμή της ναυτιλίας των Ελλήνων πριν την Ελληνική Επανάσταση

Η ακμή της ναυτιλίας των Ελλήνων πριν την Ελληνική Επανάσταση

Η ακμή της ναυτιλίας των Ελλήνων πριν την Ελληνική Επανάσταση

Η ακμή της ναυτιλίας των Ελλήνων πριν την Ελληνική Επανάσταση

Η ακμή της ναυτιλίας των Ελλήνων πριν την Ελληνική Επανάσταση

Η ακμή της ναυτιλίας των Ελλήνων πριν την Ελληνική Επανάσταση

Η ακμή της ναυτιλίας των Ελλήνων πριν την Ελληνική Επανάσταση

Η ακμή της ναυτιλίας των Ελλήνων πριν την Ελληνική Επανάσταση