ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία

Η παρουσία της Αριστεράς στη μακροχρόνια ιστορική πορεία της Κύπρου έχει ξεχωριστή βαρύτητα, πρώτος γιατί συνιστά το μακροβιότερο πολιτικό φορέα στον τόπο και δεύτερον γιατί κατά καιρούς αντιπροσώπευε σχεδόν το μισό πληθυσμό.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία

Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία

Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία

Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία

Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία

Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία

Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία

Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία

Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία

Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία

Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία

Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία

Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία

Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία

Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία

Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία