ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

“Η δίκη του Κολοκοτρώνη: εσωτερικοί ανταγωνισμοί, πολιτική οργάνωση, ευρωπαϊκές επιδράσεις” της Μαρίας Σαμπατακάκη

Η ομιλία αφορά στην πρώτη πολιτική δίκη που διεξήχθη στο νεοελληνικό κράτος, αυτήν των Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και Δημήτρη Πλαπούτα με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Πραγματεύεται τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις που πλαισιώνουν τα γεγονότα της δίκης υπό το πρίσμα του υπό ανάπτυξη θεσμού της ελληνικής δικαιοσύνης αλλά και ως τελευταία πράξη των επαναστατικών εμφυλίων. Παράλληλα, η εισήγηση εξετάζει τις σχέσεις που αναπτύσσουν πρόσωπα και φορείς με τις ευρωπαϊκές αυλές κατά τη διαδικασία μιας προβληματικής πολιτικής ενηλικίωσης και επηρεάζουν την πορεία και την κατάληξη της δίκης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 / 7:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=12240