ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.Οι γενεσιουργές δυνάμεις που παρήγαγαν το ιστορικό γεγονός.

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων με τον γενικό τίτλο Ο Ιωάννης Καποδίστριας συναντά την Ιστορία και με ομιλητή τον κύριο Γεώργιο Μαυρομιχάλη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.Οι γενεσιουργές δυνάμεις που παρήγαγαν το ιστορικό γεγονός.

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.Οι γενεσιουργές δυνάμεις που παρήγαγαν το ιστορικό γεγονός.

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.Οι γενεσιουργές δυνάμεις που παρήγαγαν το ιστορικό γεγονός.

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.Οι γενεσιουργές δυνάμεις που παρήγαγαν το ιστορικό γεγονός.

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.Οι γενεσιουργές δυνάμεις που παρήγαγαν το ιστορικό γεγονός.

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.Οι γενεσιουργές δυνάμεις που παρήγαγαν το ιστορικό γεγονός.

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.Οι γενεσιουργές δυνάμεις που παρήγαγαν το ιστορικό γεγονός.

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.Οι γενεσιουργές δυνάμεις που παρήγαγαν το ιστορικό γεγονός.

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.Οι γενεσιουργές δυνάμεις που παρήγαγαν το ιστορικό γεγονός.

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.Οι γενεσιουργές δυνάμεις που παρήγαγαν το ιστορικό γεγονός.

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.Οι γενεσιουργές δυνάμεις που παρήγαγαν το ιστορικό γεγονός.

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.Οι γενεσιουργές δυνάμεις που παρήγαγαν το ιστορικό γεγονός.

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.Οι γενεσιουργές δυνάμεις που παρήγαγαν το ιστορικό γεγονός.

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.Οι γενεσιουργές δυνάμεις που παρήγαγαν το ιστορικό γεγονός.