ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

O Ρένος Κυριακίδης γεννήθηκε στην Κακοπετριά το 1931. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο του χωριού του και το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας. Το 1951 γράφτηκε στο Φυσιογνωστικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με την έναρξη του ηρωικού Aγώνα της Ε.Ο.Κ.Α., διέκοψε τις σπουδές του και ανέλαβε ενεργό εθνική δράση. Συνέπειες της συμμετοχής του στον Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. ήταν να τραυματιστεί και να συλληφθεί στη μάχη του Χωριού Σπήλια, να καταδικαστεί σε δωδεκαετή φυλάκιση και να μεταφερθεί στις φυλακές της Αγγλίας όπου έμεινε τρία χρόνια.

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 / 7:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2, Σύνταγμα

https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=11795

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού

Η Ελλάδα του Βορρά και η Ελλάδα του Ειρηνικού