ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Το Σπίτι της Κύπρου, ο Δήμος Ιδαλίου, η Ένωσις Κυπρίων Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Κυπρίων Ιατρών Ελλάδος και η Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), πραγματοποιούν την εκδήλωση Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου

Η Ενεπίγραφη Πινακίδα του Ιδαλίου