ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η χειροπρακτική αποτελεί επιστημονικό κλάδο υγείας, αντικείμενο του οποίου είναι η ανάλυση και η θεραπεία των μηχανικών διαταραχών του μυοσκελετικού συστήματος του ανθρώπου και, ειδικότερα, της σπονδυλικής στήλης. Βασική αντίληψη της χειροπρακτικής είναι ότι οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες διαταραχές επηρεάζει αρνητικά την υγεία μέσω του νευρικού συστήματος.

ΤΡΙΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής