ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η συγγραφέας και ηρωίδα του βιβλίου παρουσιάζει τις δεκαετίες του '70 και του '80, όταν βρίσκεται στα ώριμα χρόνια της ζωής της, στην Κύπρο, με τρόπο γλαφυρό και εξομολογητική διάθεση.

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2 Α, Σύνταγμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα

Η Ευτυχία είναι Δικαίωμα