ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Η Εικόνα της Κύπρου μέσα από τους γάλλους λογοτέχνες του 19ου αιώνα

"...προτιμήσαμε να αναζητήσουμε αναφορές στην Κύπρο μέσα στα έργα των λογοτεχνών του 19ου αιώνα, μεταβατική εποχή για τις πηγές έμπνευσης, κλασικές και μοντέρνες

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η Εικόνα της Κύπρου μέσα από τους γάλλους λογοτέχνες του 19ου αιώνα

Η Εικόνα της Κύπρου μέσα από τους γάλλους λογοτέχνες του 19ου αιώνα

Η Εικόνα της Κύπρου μέσα από τους γάλλους λογοτέχνες του 19ου αιώνα

Η Εικόνα της Κύπρου μέσα από τους γάλλους λογοτέχνες του 19ου αιώνα

Η Εικόνα της Κύπρου μέσα από τους γάλλους λογοτέχνες του 19ου αιώνα

Η Εικόνα της Κύπρου μέσα από τους γάλλους λογοτέχνες του 19ου αιώνα

Η Εικόνα της Κύπρου μέσα από τους γάλλους λογοτέχνες του 19ου αιώνα

Η Εικόνα της Κύπρου μέσα από τους γάλλους λογοτέχνες του 19ου αιώνα

Η Εικόνα της Κύπρου μέσα από τους γάλλους λογοτέχνες του 19ου αιώνα

Η Εικόνα της Κύπρου μέσα από τους γάλλους λογοτέχνες του 19ου αιώνα