ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου

Οι ιστορίες είναι γραμμένες με εύληπτο και ευτράπελο τρόπο, αφήνοντας μια γεύση χαράς και νοσταλγίας στον αναγνώστη, ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους. Παρουσιάζουν πολλαπλό ενδιαφέρον, λογοτεχνικό, γλωσσικό, ιστορικό, λαογραφικό και κοινωνικό, και σκιαγραφούν εύστοχα και χαρακτηριστικά τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες της εποχής του, δηλαδή της Αγγλοκρατίας και των πρώτων χρόνων της Ανεξαρτησίας της Κύπρου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου

Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου