ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΟΙΗΣΗ

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει

Ο Παντελής Κακολής ανήκει στους γνήσιους λαϊκούς ποιητές αυτού του τόπου που αγωνίζονται με τόσο πάθος και πραγματική αγάπη να διαφυλάξουν και να διευρύνουν τους ορίζοντες της Κυπριακής λαϊκής ποίησης και παράδοσης γενικότερα.

ΤΡΙΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει

Η καρκιά τον νουν ν’ ακούει