ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΒΟΛΗ

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η ταινία αφιερώνεται σε όλες τις γυναίκες που συνεχίζουν να μεταφέρουν από γενιά σε γενιά το αρχέτυπο της θηλυκότητας, όπως το όρισε η Μεγάλη Θεά της Κύπρου, η Άνασσα, η Κύπριδα, η Κύπρια Αφροδίτη.

ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου

Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου