ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Το βιβλίο βασίζεται στη διπωματκή εργασίας της συγγραφέως και στηρίχθηκε σε εθνογραγική ποιοτική έρευνα, με ομάδες εστίασης τρεις γενεές γυναικών: τη γιαγιά, την κόρη και την εγγονή, από τη ίδια φαμίλια, με διαφορετικές βιωματικές εμπειρίες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας

Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής οικογένειας