ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Η Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922): μία διπλωματική και στρατιωτική ανάλυση

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Σπίτι της Κύπρου και την Εταιρεία Μελέτης Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας - Ιωάννης Καποδίστριας (Ε.ΜΕ.Ν.Σ.Ι.), με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 / 7:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=13641

Η Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922): μία διπλωματική και στρατιωτική ανάλυση

Η Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922): μία διπλωματική και στρατιωτική ανάλυση