ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Πρόκειται για ένα αφήγημα το οποίο απευθύνεται σε άτομα από 10 χρονών και άνω. Η εικονογράφησή της "Μουντζούρας" έγινε από σημαντικούς καλλιτέχνες που ανήκουν στο χώρο της ελληνικής μουσικής.

ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα

Η μουντζούρα του Ανδρέα