ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Η νεοελληνική εθνική ιδεολογία στα προεπαναστατικά χρόνια: Οι πηγές και η ερμηνεία τους

Ο Ιωάννης Χασιώτης είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Κύπρου, όπου δίδαξε για αρκετά εξάμηνα ως επισκέπτης Καθηγητής και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Ιστορίας της Μανδρίτης. Έχει δημοσιεύσει 17 βιβλία και περισσότερα από 200 επιστημονικά άρθρα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η νεοελληνική εθνική ιδεολογία στα προεπαναστατικά χρόνια: Οι πηγές και η ερμηνεία τους

Η νεοελληνική εθνική ιδεολογία στα προεπαναστατικά χρόνια: Οι πηγές και η ερμηνεία τους

Η νεοελληνική εθνική ιδεολογία στα προεπαναστατικά χρόνια: Οι πηγές και η ερμηνεία τους

Η νεοελληνική εθνική ιδεολογία στα προεπαναστατικά χρόνια: Οι πηγές και η ερμηνεία τους

Η νεοελληνική εθνική ιδεολογία στα προεπαναστατικά χρόνια: Οι πηγές και η ερμηνεία τους

Η νεοελληνική εθνική ιδεολογία στα προεπαναστατικά χρόνια: Οι πηγές και η ερμηνεία τους

Η νεοελληνική εθνική ιδεολογία στα προεπαναστατικά χρόνια: Οι πηγές και η ερμηνεία τους

Η νεοελληνική εθνική ιδεολογία στα προεπαναστατικά χρόνια: Οι πηγές και η ερμηνεία τους

Η νεοελληνική εθνική ιδεολογία στα προεπαναστατικά χρόνια: Οι πηγές και η ερμηνεία τους

Η νεοελληνική εθνική ιδεολογία στα προεπαναστατικά χρόνια: Οι πηγές και η ερμηνεία τους

Η νεοελληνική εθνική ιδεολογία στα προεπαναστατικά χρόνια: Οι πηγές και η ερμηνεία τους

Η νεοελληνική εθνική ιδεολογία στα προεπαναστατικά χρόνια: Οι πηγές και η ερμηνεία τους