ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Χριστιανοί μέσα σ΄αυτήν:από τις απαρχές μέχρι την κρίση του 17ου αιώνα

Στην σημερινή διάλεξη θα μιλήσει ο Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης Φωκίων Κοτζαγεώργης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 / 6.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Χριστιανοί μέσα σ΄αυτήν:από τις απαρχές μέχρι την κρίση του 17ου αιώνα

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Χριστιανοί μέσα σ΄αυτήν:από τις απαρχές μέχρι την κρίση του 17ου αιώνα

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Χριστιανοί μέσα σ΄αυτήν:από τις απαρχές μέχρι την κρίση του 17ου αιώνα

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Χριστιανοί μέσα σ΄αυτήν:από τις απαρχές μέχρι την κρίση του 17ου αιώνα

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Χριστιανοί μέσα σ΄αυτήν:από τις απαρχές μέχρι την κρίση του 17ου αιώνα

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Χριστιανοί μέσα σ΄αυτήν:από τις απαρχές μέχρι την κρίση του 17ου αιώνα

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Χριστιανοί μέσα σ΄αυτήν:από τις απαρχές μέχρι την κρίση του 17ου αιώνα

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Χριστιανοί μέσα σ΄αυτήν:από τις απαρχές μέχρι την κρίση του 17ου αιώνα

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Χριστιανοί μέσα σ΄αυτήν:από τις απαρχές μέχρι την κρίση του 17ου αιώνα

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Χριστιανοί μέσα σ΄αυτήν:από τις απαρχές μέχρι την κρίση του 17ου αιώνα

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Χριστιανοί μέσα σ΄αυτήν:από τις απαρχές μέχρι την κρίση του 17ου αιώνα

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Χριστιανοί μέσα σ΄αυτήν:από τις απαρχές μέχρι την κρίση του 17ου αιώνα