ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

Ο Γιώργος Σεφέρης και ο Στρατής Τσίρκας είναι δύο εμβληματικές φυσιογνωμίες της λογοτεχνίας µας, που η σχέση τους παραμένει άγνωστη στο πλατύ κοινό. Η γνωριμία τους ξεκίνησε στα χρόνια της Μέσης Ανατολής, μέσα από µια αντιπαράθεση, για να καταλήξει σε στενή φιλία. Ο Γιώργος Γεωργής, στο βιβλίο του «Η συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε», ιχνηλατεί, εντοπίζει και αναλύει αυτή τη σχέση μέσα από κείμενα και αρχειακό υλικό.

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή

“Η Συνάντηση Στρατή Τσίρκα – Γιώργου Σεφέρη. Μια φιλία που βράδυνε” του Γιώργου Γεωργή