ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Οίκος Hermès – Αποκαλυπτήρια του Έργου της Ελίνας Ιωάννου

Ο οίκος Hermès θα πραγματοποιήσει τα Αποκαλυπτήρια του Έργου South & West Facade (Stone Slabs No. 1-20-37) της καλλιτέχνιδας Ελίνας Ιωάννου.

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 / 7.30 μ.μ.
έως 15.06.2015
ΟΙΚΟΣ HERMES

Οίκος Hermès – Αποκαλυπτήρια του Έργου της Ελίνας Ιωάννου

Οίκος Hermès – Αποκαλυπτήρια του Έργου της Ελίνας Ιωάννου

Οίκος Hermès – Αποκαλυπτήρια του Έργου της Ελίνας Ιωάννου

Οίκος Hermès – Αποκαλυπτήρια του Έργου της Ελίνας Ιωάννου

Οίκος Hermès – Αποκαλυπτήρια του Έργου της Ελίνας Ιωάννου

Οίκος Hermès – Αποκαλυπτήρια του Έργου της Ελίνας Ιωάννου

Οίκος Hermès – Αποκαλυπτήρια του Έργου της Ελίνας Ιωάννου

Οίκος Hermès – Αποκαλυπτήρια του Έργου της Ελίνας Ιωάννου

Οίκος Hermès – Αποκαλυπτήρια του Έργου της Ελίνας Ιωάννου

Οίκος Hermès – Αποκαλυπτήρια του Έργου της Ελίνας Ιωάννου

Οίκος Hermès – Αποκαλυπτήρια του Έργου της Ελίνας Ιωάννου

Οίκος Hermès – Αποκαλυπτήρια του Έργου της Ελίνας Ιωάννου

Οίκος Hermès – Αποκαλυπτήρια του Έργου της Ελίνας Ιωάννου

Οίκος Hermès – Αποκαλυπτήρια του Έργου της Ελίνας Ιωάννου