ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ

Ημερίδα με θέμα: “Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Κύπρου”

H Κυπριακή Επιτροπή της IOV αποτελεί αυτόνομο μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Λαϊκού Πολιτισμού (IOV) με τις αρχές του οποίου συμφωνεί και τις οποίες επιδιώκει να προάγει. Σκοπός της πιο πάνω επιτροπής είναι η σύνδεση του Κυπριακού λαϊκού πολιτισμού με τον διεθνή πολιτισμό, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Λαϊκού Πολιτισμού (IOV), μέσα από την έρευνα, διάσωση, διατήρηση, καλλιέργεια, προβολή και αναβίωση του κυπριακού πολιτισμού. Παράλληλα σκοπός της είναι η διεθνή κατανόηση και η δραστηριότητα για προώθηση της διεθνούς ειρήνης μέσω του λαϊκού πολιτισμού.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΜΑΙΟΥ 2021 / 17:00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΥΨΩΝΑ
Ύψωνας Κύπρου