ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη

Διάλεξη με θέμα "Με πλήρη πεποίθησιν εις την θείαν βοήθειαν ιδού αναδέχομαι τας ηνίας της Εθνικής Κυβερνήσεως...": το θρησκευτικό αίσθημα του Ιωάννη Καποδίστρια και η σχέση του Κυβερνήτη με την Ορθόδοξη Εκκλησία, 1828-1831

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη

Ιωάννης Καποδίστριας – Διάλεξη του Εμμανουήλ Γ.Χαλκιαδάκη