ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Βαθύς γνώστης της Ιστορίας της Κύπρου, ο Άντρος Παυλίδης δίνει ένα σύγγραμμα έγκυρο, σφαιρικό και επίτομο, αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας, με ύλη που έχει ήδη "δοκιμαστεί" πλατιά, τόσο στην Κύπρο όσο και πολύ πέραν αυτής.......

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου

Ιστορία της Νήσου Κύπρου