ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Ιστορίες της Αμμοχώστου

Οι "Ιστορίες της Αμμοχώστου" είναι διηγήματα που αποτυπώνουν πτυχές της ζωής της Αμμοχώστου. Τα περισσότερα πρόσωπα των ιστοριών είναι φανταστικά.

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ιστορίες της Αμμοχώστου

Ιστορίες της Αμμοχώστου

Ιστορίες της Αμμοχώστου

Ιστορίες της Αμμοχώστου

Ιστορίες της Αμμοχώστου

Ιστορίες της Αμμοχώστου

Ιστορίες της Αμμοχώστου

Ιστορίες της Αμμοχώστου

Ιστορίες της Αμμοχώστου

Ιστορίες της Αμμοχώστου

Ιστορίες της Αμμοχώστου

Ιστορίες της Αμμοχώστου

Ιστορίες της Αμμοχώστου

Ιστορίες της Αμμοχώστου